Има ли минерали в дълбините на водоемите

Има ли минерали в дълбините на водоемите

Не мислете, че минерали могат да се намират само по планините, каменните кариери и в рудниците и че ги няма по дъното на езерата, блатата и моретата?!

Ако ние наречем минерал само твърдият плътен камък, тъй както го виждаме да образува цели скали и планини, то, може би, такъв камък ние тук не ще намерим, но ако ние наречем минерал или минерално образувание всяка част от мъртвата природа, която се образува при най-разнообразни условия, ако ще и на дъното на езерото или блатото, то  тук минералогът може да събере изобилна жътва.

Постепенно както умира блатото, в него се образува и торф и вивианит, и двата материала, изникват пред нашите очи и понякога се натрупват в такива количества, че торфът се превръща в най-ценно топливо, а вивианитът може да се използва като синя боя.

Но не само в блатата се изграждат минерали и то пред нашите очи: всяка пролет пролетните води се стичат в огромни количества към езерата и моретата и в тези мътни води, заедно с голямото количество кафяво органично вещество се носи много желязо и други метали.

На дъното на езерата тези вещества започват да се утаяват, както се утаява мътилката по дъното на чаша, и чернокафяви корици покриват не само камъните и скалите, но и остатъците от растения и песъчинките от пясъка. Бавно се търкалят при бреговете тези песъчинки с нарасналите по тези черни корици, и от малките черни точки, в течение на стотици години, те нарастват като цели грахови зърна, които се намират по дъното на северните езера.

Бавно и постепенно, с помощта на най-дребните микроорганизми става нарастването на тези железни натрупвания, и от най-нищожните части желязо, разтворени в пролетните води, се раждат цели залежи от прекрасна желязна руда.

Миноносците и риболовните кораби ни донасят понякога от дълбочините, като спускат на дъното особени инструменти — драги и други конкреции, които са големи колкото длан. Обикновено те са доста плоски и около тях се отлагат различните камъчета и парчета от разрушени скали.

Не рядко те непрекъснато постилат морското дъно ту като малки кафяви гологани, ту като питки, и не току тъй нашите изследователи казват, че на дъното на северните морета се изгражда най-бележития в света железен рудник.

През последните години учените започнаха много внимателно да изучават дъната на големите океани и се оказа, че там става образуване на най-разнообразни минерали, ту във вид на кална полутечна тиня, ту в по-затвърдели части на морското дъно. Тук попадат  части от черупки и скелети на животни, тук в абсолютния мрак на дълбините, от останките на организмите се създават нови и много чудновати камъни. Едни от тях се натрупват там, където масово умират риби, а други от сблъскването на студени и топли морски течения, трети пък се градят от  счупените черупки на белите миди, четвърти пък  израстват от нежните опалови телца на измрели радиоларии.

В мрака и тишината на морските дълбини се извършва един бавен процес, и от умиращите животни и растения там се раждат нови камъни, нови мъртви образувания на земята, които търпеливо чакат някой ден да бъдат намерени.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *