Обзор на храненето

Обзор на храненето

Когато природата „определяла“ кое животно с какво да се храни, тя се оказала изключително съобразителен и пестелив стопанин. На едни е определила да се хранят растения, на други — животни, трети пък е направила всеядни…

Конят, вълкът и свинята са добри примери. Ала с това не се изчерпва разнообразието в „менюто“ на животните по Земята. Редица животински видове се хранят с трупове (хиените съвсем не са най-типичният пример в това отношение!), други пък са извънредно „тесни специалисти“ по отношение на своето хранене. Редица насекоми-вредители използват за храна само определен вид растение бръмбарите-калинки и ларвите им се хранят c листни въшки, а бозайниците мравояди напълно заслужават името си, понеже поглъщат само мравки!

Има и такива животни, които в процеса на еволюцията са добили чудновата „специализация“, тъй като ядат, на пръв поглед изглеждащи непригодни за храна вещества. Спомнете си например, че личинките на дрешния молец се хранят с вълна, косми и кожа!

Някои дълбоководни морски краставици пък поглъщат тиня от дъното на океана, като използват съдържащите се в нея органични останки…

И все пак никой животински организъм не може да се сравни по своята всеядност… С Човека!

Изумителен е броят на животинските и растителни продукти, които той употребява направо или приготвени по един или друг начин за храна. Човекът яде от микроскопичните, невидими с просто око водорасли (напр. хлорелата) до всевъзможните плодове, корени и грудки на висшите цветни растения.

Изключителната всеядност на човека добре личи, като се изброят животинските организми и продукти от животински произход, които различните народи и племена употребяват за храна.

Отдавна, много отдавна праисторическият човек се е научил да използва огъня за печене, варене и опушване на различни хранителни продукти и най-вече на месо. Ала и до ден днешен различни племена и народи ядат сурово или полусурово месо. Дори нашите прадеди — прабългарите, както и хуните са ядели сурово месо, което са сгрявали под седлата ва конете си.

Названието „ескимое“ на езика на североиндианските племена значи „ядящ сурово месо“. До сравнително неотдавна ескимосите напълно са оправдавали това име. Яденето на сурово месо, богато на витамини, е било извънредно полезно за техния организъм и ги е предпазвало от скорбут и различни други заболявания.

Например, когато канадските ескимоси заменили яденето на сурово еленово месо, мазнина от различни морски бозайници и риба с консумацията на тестени произведения и консерви, това подкопало до такава степен тяхното здраве, че понастоящем средната продължителност на живота им в под 50 години!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *