Произход на туризма

Произход на туризма

Независимо че съвременната концепция за туризма възниква в края на XVIII век в Англия и е свързана с “големия тур”, извършван от аристокрацията и раждащата се буржоазия, нейният анализ да започва от древността и еволюцията му продължава до XIX век.

Повечето от признаците, които отличават днешните пътешественици от тези в древността, са възникнали и систематизирани неотдавна. В ранните стадии от развитието на човечеството пътешествията са били свързани с търсенето на средства за съществуване (храна, вода, безопасни места за живеене), с търговски цели, с желанието на държавата да разшири територията си или с желанието за почивка и лечение до минерални извори, което са си позволявали само богатите.

Още в Библията се споменава за пътешествия с комерсиални цели. В Египет фараоните са създавали условия за извършване на пътешествия. В периода на разцвет в Древния Египет са се осъществявали пътешествия както с цел търговия, така и с цел получаване на удоволствия.

Необходимост от пътешествия възникнала и у централното правителство с цел посещаване на периферните райони. В основания около 2000 г. Пр. Н. Е., oт амазонките гр. Ефес са били създадени специални места за развлечения.

По-късно, в периода на разцвет, жителите му нарастват до 250 000, построен е амфитеатър с 25 000 седящи места; Целзиус построява и основава библиотека с 12 000 папируса, а недалеч от нея в специална сграда е организиран публичен дом.

В амфитеатъра са организирали постановки, гладиаторски борби и спортни състезания, които заедно с библиотеката и публичния дом са били посещавани и от много чужди търговци и пътешественици.

За облекчаване на пътуващите както свързани с работа, други с цел удоволствия били създавани центрове по тяхното приемане, настаняване и изхранване, подобрявало се и състоянието на пътищата и градовете. Всичко това допринасяло все повече за развитието на туризма, който и до ден днешен привлича милиони пътешественици от цял свят.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *