Чудният свят на хромозомите

Чудният свят на хромозомите

Гените са недостъпни за човешкото око, нишките ДНК се виждат само при много силно увеличение под електронен микроскоп. Добре се виждат под обикновен оптически микроскоп едни телца, наречени хромозоми.

Те са образувани от ДНК, затова се казва, че хромозомите са носители на гените. На нормалното си място, в клетъчното ядро, хромозомите са преплетени като прежда конци.

Когато клетката се дели на две нови клетки, те се строяват като паралелка ученици в редица по двама и тогава е удобно да се издебнат за фотография. Това става по специални начини. В края на краищата от фотографията се изрязва всяка хромозома, като се залепва на лист хартия, за да се получи подредена паралелка.

Какво се забелязва? – Паралелката е малко големичка: състои се от 46 ученици. Друго – те са наредени по големина, от най-високите до най-ниските. Ако е взета клетка от жена, най-накрая стоят две високи колкото първите, а ако е от мъж — една висока с една много ниска хромозома. Не се ли случва така и в училище — понякога най-накрая изтикват някой израснал висок-превисок!

Същественото е, че хромозомите се съдържат в точно определен за биологическия вид брой във всяка жива клетка и че у човека този брой е еднакъв, 46 бройки или 23 чифта.

Не трябва обаче да се пренебрегва формата им. Големите хромозоми в началото на редицата приличат на главната буква X. Те са образувани от по две снопчета ДНК. Това е едната половина на редицата. Втората половина, от 13-та двойка до края, приличат на отрязана по средата буква X. Те пък се образуват от две не така дълги снопчета ДНК, съединени в единия си край като Л.

Хромозомите имат едно свойство, което влече след себе си най-неочаквани последици. Те могат да се съединяват, да се слепват, а също и да се разкъсват. Това свойство е причина да се появят у човека (също и при животните) различни болестни аномалии.

Общото количество на ДНК в хромозомите на човека и маймуните е еднакво! За разлика от човека маймуните имат 48 хромозоми. Но, оказало се, че маймуните притежават точно толкова ДНК в ядрото си, колкото и човек. Колкото тежи ДНК в 46-те хромозоми на човека, толкова и в 48-те хромозоми на маймуните.

За голям ужас на противниците на Дарвиновото еволюционно учение, науката продължава да открива общи черги между човека и маймуната. Хромозомният набор на човека и антропоморфните (човекоподобните) маймуни е изграден по един и същи начин: от седем групи хромозоми, които се означават с номера от едно до седем или с главните латински букви А, В, С, D, Е, F и G.

Има само две разлики: първо, в броя. Човекът има 46, а маймуните — 48 хромозоми. Второ, по броя на големите хромозоми. При човека те са 6, при шимпанзето — 8, при горилата — 12, при орангутана — 16. Сравняването на хромозомния набор на маймуните и на човека служи само да разкрие хода на еволюцията по същия начин, както сравняването на техните скелети.

Човекоподобните маймуни не произлизат от една линия — човекът не слиза до маймуната, нито маймуната може да се издигне толкова високо, че да се превърне в човек. Те са продукт на различни клонове на еволюцията на един общ, впоследствие напълно изчезнал предшественик.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *